Velikosti zadrge

Cink vreèke so ¹tevilne uporabe v razliènih industrijskih panogah, zato se s tako veliko slavo ukvarjajo in gledajo v skoraj vsakem domu. Zagotavljajo sve¾ino hrane, higiensko shranjevanje in prina¹ajo material proti zunanjim dejavnikom.

Vsaka popolna gospodinja ve, vakuumske vreèke, saj predstavljajo utele¹enje moèi in rastejo na ¹tevilnih domaèih dejavnosti. Prviè, ki jih ponujajo tak¹ne vreèke za shranjevanje hrane. So trpe¾ne in pogumni, da ¹kode, tako dolgo ohranijo sve¾ino hrane. Vreèke z zadrgo in iti na dnevni zapiranje moène vsebine, tako da ne bi z njo vso umazanijo ali zraka, ki lahko pospe¹i kvarjenje ¾ivil. Vreèke so idealni za shranjevanje razsutih proizvodov, kot so zdrob, ri¾, posu¹ena zeli¹èa in listnato èaja.

Hrana, pakirana v vakuumski vreèki, ohranja svoj vonj, ki ga ne dobimo zunaj. Pri vstavljanju sve¾e zelenjave in izdelkov je vredno zagotoviti njihov dodatek in okus tako, da ju damo v majhno vreèko. Zahvaljujoè preglednosti filma takoj veste, kaj se dogaja v centru.

Èe se vreèke uporabljajo za zamrzovanje hrane, je vredno, da se na folijo, ki je verjel v letovi¹èe. To bo olaj¹alo kratko iskanje doloèenega izdelka po tednih zamrzovanja, ko je zelo pomembno oceniti, kaj je v vreèki (zamrznjena hrana je pogosto podobna, npr. Zamrznjena zeli¹èa ali zamrznjeni cmoki, ko ne vemo, kak¹no polnilo. Z vakuumskimi vreèkami je zelo enostavno odstraniti zamrznjeno hrano, ker film ne zare¾e in ne zamrzne hrane, èe je uspeh obièajnih plastiènih vreèk.

V kulinarièni razredi so bile uporabljene tudi vakuumske vreèke. Bogata v njih za kuhanje, peko ali peko, in vsak amaterski kuhar naj v na¹i kuhinji obravnava niz kakovostnih vreèk (v drugih velikostih.

Vrvice, zaprte z vrvico, so na¹le svojo uporabo tudi na tujih poljih. V vsakdanjem ¾ivljenju so koristne kot varni paket, na primer, èe ne ¾elimo, da bi se kaj mokro. Komplet vreèk je tudi neloèljiv pripomoèek ljudi, ki teèejo - pred podpisom na letalu je potrebno varno spakirati vse tekoèine (kozmetiko, zdravila, itd., Kar je dobro priznano v eni torbi, ki jo poskusimo v kuhinji.

Velika prednost vakuumskih vreè je njihova nizka vrednost in mo¾nost uporabe te tehnike veèkrat. V smislu ponovne uporabe je treba vreèko temeljito oprati. Embala¾a mora vsebovati informacije o tem, ali je mogoèe vreèke oprati v pomivalnem stroju.