Skladi ee vozieki wikipedia

BagProject je spletna trgovina, ki prodaja najbolj¹e pogoje za prevoz tovornjakov in nakupovalnih vozièkov. Neposredna prodaja vkljuèuje tudi: bazarske mize, rekreacijske torbe, transportni vozièek, nahrbtnike in kolesa. BagProject v umetnosti ponujenih predmetov ima bogate izku¹nje. Odlièen razred prodaje blaga zagotavljajo izku¹eni zaposleni v trgovini. Za vse blago je znaèilna visoka stopnja funkcionalnosti in funkcionalnosti. V tem poslu dodatno podpirate poljsko gospodarstvo. Zbirka vkljuèuje samo poljske proizvajalce. Vozièek za prtljago za prodajo ima nosilnost do 70 kg. Povezuje se z jekleno cevjo. BagProject prodaja tudi tabele svetlobnih trgov, priljubljene v setu in demonta¾o. Robusten, z ojaèanimi profili, odpornimi na ute¾i. ©iroka paleta vreèk - nizke, srednje in tudi naj¹ir¹e. Izdelani iz trdnih materialov, z zdravim pedantizmom, zagotavljajo dolgo ¾ivljenjsko dobo. Kovèki imajo nekaj koles, aluminijasto roèico z mo¾nostjo nastavitve. Vi¹ji bi moral kupiti nakupovalni vozièek visokega razreda z veliko in varno vreèo. Ponudba vkljuèuje ¹iroko paleto razliènih barv, dr¾av in tekstur vreèke. Trgovina ponuja tudi potovalne torbe. Narejene so iz vodoodpornih in profesionalnih ojaèevalnih vlo¾kov. Sestavljeni so in preprosti. Alternativa vreèkam so lahko rekreativni nahrbtniki, trajni za pripravo. Podjetje zagotavlja tesen dobavni rok, individualno povezavo s kupcem in prijazno postre¾bo.

Glejte:transportni vozièki z dvema kolesoma