Razvoj podjetja v angle eini

Preprièani smo, da je razvoj na¹e enote odvisen od zadovoljstva vseh uporabnikov, ki neposredno uporabljajo na¹e storitve, in to so namestitvene enote, specializirane prodajalne, gradbeni in investitorji, ki so konèni prejemniki.

Preprièani smo, da ¹iritev komercialne ponudbe, skraj¹anje dobavnih rokov, izbolj¹anje usposobljenosti zaposlenih in nenehno izbolj¹evanje ravni storitev za stranke ter oblika zagotovljenih naprav zagotavljajo doseganje namena.

Hallu MotionHallu Motion Učinkovit način, kako se znebiti haluksa brez operacije

Prizadevamo si, da se trudimo, da bi bile na¹e stranke zadovoljne in pripravljene za tr¾no ceno in obliko naprav, ki jih predlagamo.

Neprepusten ventilator je pravokotno orodje za eksplozijsko za¹èito, namenjeno za knjigo v potencialno eksplozivnih atmosferah, primerno za monta¾o v vse funkcije v pravokotnih zraènih kanalih. Izdelani iz pocinkane ploèevine in opremljeni z in¹pekcijsko loputo, omogoèajo dostop do motorja in rotorja, ne da bi bilo treba odstraniti prezraèevalni kanal.

Centrifugalni ventilatorji so izdelani v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Namenjeni so uporabi v eksplozijsko nevarnih obmoèjih zunaj rudnikov in rudarskih izkopov. Ventilatorji imajo rotorje iz aluminijevih zlitin ali rotorjev iz jeklene ploèevine, samoèistilni, pra¹kasto lakirani. Ni razloga za skupino, pri èemer so tekaèi uravnote¾eni v skladu z ISO 1940-1. Ohi¹je mora biti izdelano iz varjene jeklene ploèevine, pra¹no barvane v èrni barvi. Ohi¹je ima kontrolno in drena¾no luknjo. Konstrukcija ima detajle iz medeninaste ploèevine, ki zmanj¹ujejo nevarnost iskrenja. Pogonska kolesa in ohi¹je iz zanesljivega pocinkanega, pocinkanega ali nerjaveèega jekla, izdelano na zahtevo.

Stre¹ni ventilatorji se uporabljajo za splo¹no in proizvodno prezraèevanje v potencialno eksplozivnih atmosferah. Stroji imajo neposreden pogon, rotor z rezili, ki so nagnjeni do konca, izdelani iz navadnega pocinkanega, z aluminijastim pestom. Ventilatorji so opremljeni s trifaznim motorjem, ki je prilagojen za delovanje v potencialno eksplozivnih obmoèjih