Oglasi za mobilne naprave

Do nedavnega so bile mobilne naprave popolnoma domena posameznih strank. Trenutno jih vedno bolj uporabljajo v interesu. Zahvaljujoè dinamièni rasti prodaje pametnih telefonov se potrebe poslovnih strank spreminjajo. Zato doloèa namen novih informacijskih re¹itev, namenjenih podjetjem.

Podjetja, ki uporabljajo sisteme erp, vse bolj spra¹ujejo proizvajalce te programske opreme o ponudbi svojih storitev prek mobilnih naprav. Uporaba pametnih telefonov je ¹e posebej koristna pri zbiranju naroèil. To re¹itev uporabljajo tudi ljudje, ki so prisiljeni pogosto potovati. Podatke kupcev je treba preveriti natanèno. Mobilni sistemi igrajo na zadnjem naèelu kot standardni programi erp. Edina razlika je vmesnik, ki je prilagojen mobilnim napravam. Primer re¹itve, ki jo ta cestni model razlaga, je program comarch erp altum. Koristi vidi predvsem za ljudi v obièajnih velikih storitvenih in komercialnih podjetjih. Mobilni erp sistemi izhajajo iz dveh naèinov kontaktiranja informacij. Med njimi je pomembna pisna aplikacija za pametne telefone. Preden ga uporabite, ga morate zapisati na orodje in ga namestiti. Dostop do doloèenega je po prijavi ob ustvarjenem raèunu. Druga re¹itev je dostop do podatkov prek spletnega brskalnika. Pri tem uspehu se morate le prijaviti v sistem - ni primerne namestitve dodatnega programa. Spomnimo se, da se bo mobilna aplikacija stalno posodabljala do najnovej¹ih mo¾nosti. Tako se izognemo ¹tevilnim neprijetnim dogodkom. Comarch erp altum ima veliko velikih modulov, zahvaljujoè katerih se bo ta programska oprema uporabljala na skoraj vseh podroèjih. Zaèen¹i s financami in raèunovodstvom ter prehodom na logistiko in upravljanje èlove¹kega kapitala.