Odstranjevanje prahu iz plastike

Teleskopski razpr¹ilnik je naprava, katere primarna naloga je predvsem zbiranje prahu iz odpra¹evalnih orodij in vseh vrst skladi¹ènih rezervoarjev. Poleg tega celièni razpr¹ilniki med delom in mirovanjem nosijo zelo tesno tesnilo v smeri obravnavanih elementov. Tesno tesnilo prepreèuje dekompresijo naprav. Ne smemo pozabiti, da temperatura prahu zagotovo ne obstaja svetlej¹a od 200 stopinj Celzija. Prav tako ni gotovo govoriti o agresivnosti prahu.

Obravnavane naprave so izdelane iz karoserije, rezila, rotorja in motorja. Telo je mirno, toda rotor vstopi in se vrti. Rotor ima ¹est do osem rezil. Rezila so lahko oba jeklena in njihovi konci so lahko prekriti z gumijastimi blazinicami. Rotor se ujema z ohi¹ji le¾ajev. Le¾aji se odmaknejo od telesa, tako da ne pridejo vanje. Motorno gonilo se privije na telo. Poganja rotor rotacijskega podajalnika. Tako dovod kot tudi izstop obravnavane naprave sta zakljuèena s prirobnico, kvadratno ali okroglo.Zelo smiselno je, da se nahajate na celiènem razpr¹ilniku, zato je vredno upo¹tevati njegovo ¹tevilo, vrsto prahu, delovno temperaturo toèilnika in delovno okolje. Pred nakupom se je najbolje posvetovati z ustreznim svetovalcem.Ciljni razpr¹ilniki so zelo enostavni za uporabo in njihovo ravnanje ni zapleteno. Njihova pomembna zasnova je predvsem doziranje drobnozrnatih in nevezanih materialov. Govorimo o takih dokumentih, kot so ¾itna zrna, mleko v prahu, zaèimbe, piment, poper, sladkor, kazein, sol, filter prah.Uporaba celiènih razpr¹ilnikov je oèitno velika. Uporabljajo se v moèi industrijske industrije tako v vsakem trenutku proizvodnje, na podroèju pakirne linije izdelkov, pri tehtanju in doziranju ter pri pnevmatskem transportu.Celièni razdelilniki so lahko dani tudi kot tako imenovane zapornice, katerih usposabljanje je, da odre¾emo delovno sfero z drugimi pritiski. To bi moralo biti in je, da v stanju higienizacije blata izpolnjuje izjemno pomembno vlogo naprave, namenjene doziranju doz za reagente, ki se uporabljajo za higienizacijo blata.Ciljni razpr¹ilniki morajo izpolnjevati vse stroge higienske standarde in varnostna pravila, doloèena z zakonom.