Eksplozijsko ogrozeno obmocje za bencinske crpalke

Direktiva ATEX (Atmosphères Explosibles, imenovana tudi Direktiva 94/9 / ES, je vsekakor Evropska unija, ki opredeljuje bistvene zahteve proizvodov, ki so namenjeni za povezovanje na območjih, ki jih ogroža eksplozija. Večina strojev in opreme, ki se uporabljajo v rudnikih črnega premoga, predstavljajo nevarnost eksplozije metana in premoga, direktiva ATEX pa se nanaša na orodja in zaščitne metode, namenjene obdelavi v prostorih, ki so izpostavljeni nevarnosti eksplozije. Do nedavnega so se varnostni predpisi v zadevnih državah EU med seboj razlikovali, kar je pomenilo resno oviro za svobodo izmenjave blaga med državami članicami.Iz tega pogoja je bila oblikovana enotna direktiva ATEX, ki je poenotila obstoječe modele in verjetno olajšala kroženje člankov v evropski skupini. Pri izvajanju določb člena 100a Rimske pogodbe je najpomembnejša točka direktive ATEX zagotovitev prostega pretoka blaga, ki zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred eksplozijami. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 23. marca 1994 izdala ATEX direktivo 94/9 / EC, ki je začela veljati 1. julija 2003. Poleg tega je bila 16. decembra 1999 sprejeta Direktiva 1999/92 / ES ATEX137 (znana tudi kot ATEX UPORABNIKI, katere spremembe se nanašajo na minimalne varnostne zahteve za položaje v smislu, kjer obstaja nevarnost eksplozivnega ozračja. Direktiva ATEX 94/9 / ES je začela veljati do 1. julija 2003 in nadomestila prejšnje direktive 76/117 / EEC in 79/196 / EEC.

FitoSpray

Oznaka CE (fr Conformité Européenneidentifikacijsko številko certifikacijskega organaSimbol za izvedboeksplozijeKategorija napravevrsto zaščite pred eksplozijoeksplozivne podskupinetemperaturni razred

Priporočamo Atex trening