Du evne motnje v pan eini

Du¹evne motnje lahko delujejo v vsaki starosti. Zdravniki so zaskrbljujoèi, da jih skoraj 20 odstotkov otrok v ¹olskem obdobju izgubi. Kako ugotovite, ali se lahko va¹ otrok ukvarja z du¹evnimi motnjami?

Najprej morate vedeti, da se lahko vse bolezni pri dojenèkih pojavijo v nasprotni starosti. Nekateri se pogosteje pojavljajo v zgodnjem otro¹tvu, drugi so primerni za pred¹olsko vzgojo, popolnoma nove bolezni pa se izka¾ejo le v ¹oli. Razvojne anomalije so zelo dinamiène in se njihovi simptomi s starostjo spreminjajo.

Anksiozna motnja, ki se ka¾e na treh podroèjih, je zelo patetièna. Prvi je sektor subjektivnih izku¹enj, ki pripoveduje, kaj otrok uporablja v domu. Druga sfera je somatska krogla, ki se odstrani od tistega, kar otrok èuti v svojem telesu. Somatski simptomi so opredeljeni z drugaèno metodo boleèine (npr. Trebuh ali glavobol in celo bruhanje in omedlevica. Otrok lahko pomeni tudi nenaklonjenost praznovanju in kopanju ponoèi. Zadnja sfera zadeva otrokovo vedenje in se ve¾e na èrnsko vedenje. Otrok lahko preneha vzpostavljati stik z navadnimi vrstniki in postane bolj umaknjen.

Psorilax

Kdaj bi morali obiskati psihiatra s svojim otrokom? Razlog za boj specialista je vsakr¹no vedenje otroka, ki zapusti bazo. Na¹ mladi psihiater v Krakovu se ukvarja z otroki, za katere je bolezen odgovorna za obna¹anje. Zahvaljujoè preverjanju vloge z otroki in velikem odmerku empatije, obisk na¹ega specialista ne bo stresen za va¹ega otroka. Zahvaljujoè uporabi najnovej¹ih strategij v umetnosti z otroki, na¹ mladi psihiater ne bo le diagnosticiral problema, kako se bo po najbolj¹ih moèeh potrudil, da bi ga z lahkoto re¹il, da bi otroku dal veselje otro¹tva.