Centralni sesalnik za ivino

Ali ste nervozni zaradi prenosnega sesalnika? Ali je to resen, hrupen, ne zelo uèinkovit, vendar neudoben okus? Namestite vakuumski ogrevalni sistem. Ta metoda je pomembnej¹a od povpreènega sesalnika in ¾eli uporabiti ustrezno vgradnjo, vendar je glede moèi veliko bolj¹a od tipiènih sesalnikov.Pomemben element centralnega sesalnega sistema je centralna enota, na katero se dopolnjujejo toge cevi.

Usmerjeni so v sesalne vtiènice.Centralna enota se zbira v gara¾i ali stanovanju. V vsakem primeru bi morala pogledati izven stanovanjskega dela hi¹e. Centralna enota vsebuje turbinski motor, separator umazanije in rezervoar. Sesalne vtiènice morajo biti name¹èene v srednjem delu hi¹e. Vse kar potrebujete je eno mesto za upravljanje celotnega nadstropja hi¹e. Cev za sesalnik je atletska in se vstavi v najhitrej¹o re¾o. Dol¾ina je od pet do petnajst metrov. Torej, in v zadnjem primeru, prednostni izhod je posodo in sistem navijanja.Da bi centralni sistem za sesalno èi¹èenje deloval brez te¾av, pa naj bi projektiranje in monta¾o opravili izku¹eni izvajalci. Zahvaljujoè sedanjemu stanju bomo imeli zagotovilo, da naèin dela brez te¾av in da bomo prihranili tudi denar, saj jih bo nekaj izdelalo monta¾na ekipa, enostavnej¹i pa bodo stro¹ki zadevne naprave.Namestitev in vgradnjo je mogoèa v obratu, ki je v prezraèevalnih kanalih ¾e naseljen.Ne smemo pozabiti, da je centralna enota centralnega sesalnega sistema podana ¹ele, ko konèamo zakljuèna dela v tovarni, toda preden se gospodinjstvo preseli. Ko postavimo premalo sesalnih gnezd, cev verjetno ne dose¾e ljudi v kotih prostorov. Prav tako je treba predpostaviti, da morajo biti tee oblikovane v skladu s pretokom zraka. Monta¾ne plo¹èe se morajo ujemati z ometom, zlasti sesalna vtiènica bo odstopala od stene. Namestitev centralnega sesanja mora biti tesna.

Skratka, centralne naprave za sesanje v nekem smislu so element razko¹ja. Vendar pa gre, da se znebite ¹irokega in hrupnega standardnega sesalnika. Prav tako je to, da pridemo v kotièek na¹ih krajev in predvsem nam bo prihranilo èas.