Blagajna grojec

Na področju Evrope se vsako leto zgodi več kot dva tisoč eksplozij vnetljivih snovi, prahu in plinov, ki povzročajo opustošenje strojev, poškodbe opreme in hiš, pogosto pa tudi izgubo človeških življenj. Zaradi eksplozije lahko pride do eksplozivne atmosfere, ki je posledica situacije, ko se mešanica zraka, vnetljivih plinov, hlapov ali prahu zapiše in nabere v prisotnosti kisika. Največje tveganje za eksplozivno ozračje je običajno v kemičnih obratih, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, čistilnih napravah in morskih pristaniščih ter letališčih.Direktiva ATEX je bila ustvarjena kot prostovoljno pravilo za opremo, ki se prodaja v evropskem soglasju in se uporablja v podjetju, ki je dovzetno za eksplozije. Od datuma uvedbe direktive ATEX v stanovanje morajo vse naprave tega standarda uporabljati potrdilo ATEX in biti podprte z ustreznim simbolom. Ta direktiva ATEX 94/9 / ES od proizvajalcev zahteva, da zagotovijo električno opremo za odvoz v potencialno eksplozivno atmosfero samo z ustreznim certifikatom. Zaposleni so zajeti v direktivi ATEX 99/92 / ES, ki določa zahteve za izboljšanje zdravja in varnosti ljudi, ki delujejo v ozadju, izpostavljeni eksploziji. Načelo ATEX 94/9 / EC se uporablja za opremo z lastnim virom vžiga, saj v njihovem primeru obstaja možnost električnega praznjenja, nastajanja statične elektrike in višjih temperatur. Čeprav je direktiva ATEX nujen predpis, običajne koristi vključujejo:

Naturalisan

zagotavljanje varnosti na delovnem mestu za ljudi v proizvodnih interesih,omejevanje gospodarskih izgub zaradi morebitnih okvar ali zaustavitev pri delu,zagotavljanje potrebne kakovosti orodij za komercialni nakup v Evropski uniji,usklajevanje služb za varstvo pri delu in odraslih.